Στόχοι

Ο γενικός στόχος του έργου «SMecoMP» είναι να βελτιώσει την ποιότητα της εκπαίδευσης και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Με την αύξηση της ευαισθητοποίησης και της γνώσης των ιδιοκτητών και του προσωπικού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, γύρω από την οικολογική καινοτομία και τις βιώσιμες πρακτικές, το έργο έχει ως στόχο όχι μόνο να αποφέρει οικονομικά οφέλη για τις επιχειρήσεις και τις περιοχές τους, αλλά και κοινωνικά οφέλη μέσω της ελαχιστοποίησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων δια της αποτελεσματικότερης χρήσης των φυσικών πόρων, καθώς και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις κλιματικές αλλαγές.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο έχει τους ακόλουθους στόχους:

  • να διεξάγει μια αξιολόγηση επάρκειας της επιχειρηματικής οικολογικής καινοτομίας στην περιοχή των Βαλκανίων
  • να αναπτύξει ένα καινοτόμο μοντέλο μάθησης και διδασκαλίας που βασίζεται σε στέρεες συμπράξεις μεταξύ Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, για τη στήριξη του εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης
  • να συντάξει μια διεύθυνση προγραμμάτων σπουδών βάσει των γνωστικών και εκπαιδευτικών αναγκών των επαγγελματιών
  • να αναπτύξει πρακτικές και βιωματικές εκπαιδευτικές ενότητες που τηρούν τα πρότυπα της βιομηχανίας οικολογικής καινοτομίας
  • να παρέχει μικτούς και καινοτόμους κύκλους μαθημάτων βασισμένους στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας
  • να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων σχετικά με τις πρακτικές οικολογικής καινοτομίας και βιώσιμης οικονομίας
  • να δημιουργήσει ένα ενεργό δίκτυο ακαδημαϊκών, ερευνητών, επαγγελματιών, ειδικευμένων στελεχών και νέων επιχειρηματικών φορέων για την ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ εκπαίδευσης, έρευνας και επιχειρήσεων
Images
Image
Image