Εταίροι του Έργου

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Πα.Μακ)

Στην έκτη δεκαετία λειτουργίας του, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, η συνέχεια της ιστορικής Σχολής Μεταπτυχιακών Βιομηχανικών Σπουδών της Θεσσαλονίκης, είναι ένα σύγχρονο κρατικό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, γνωστό για την ατμόσφαιρα της ποιότητας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της αξιοκρατίας και της ατομικής ανάπτυξης που παρέχει σε όλα τα μέλη της: φοιτητές, ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό και πανεπιστημιακούς υπαλλήλους.

Ο στόχος του τμήματος Οικονομικών είναι να εκπαιδεύσει υψηλά εξειδικευμένους οικονομολόγους. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω της έρευνας και της οργάνωσης των κατάλληλων προγραμμάτων σπουδών, τα οποία αναθεωρούνται τακτικά για να συμβαδίζουν με τη νέα εξέλιξη της επιστήμης, της οικονομίας και της κοινωνίας.

http://www.uom.gr/index.php?newlang=ell 

University of Macedonia (UoM)

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ)

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) ιδρύθηκε το 1915. Από την ίδρυση του, δραστηριοποιείται ενεργά στις προσπάθειες του να προωθήσει όχι μόνο τη βιομηχανική ανάπτυξη, αλλά και την οικονομική και κοινωνική πρόοδο στην Ελλάδα. Προτείνει και συμβάλλει σε δράσεις που στοχεύουν στην εδραίωση και προώθηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της Ελλάδας, καθώς και στην προώθηση της συνολικής οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής.

Οι κύριοι στόχοι της αναπτυξιακής στρατηγικής του ΣΒΕ βασίζονται, για πολλά χρόνια, στη συνολική περιφερειακή ανάπτυξη και εξέλιξη, καθώς και στη βιομηχανική ανάπτυξη και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ελληνικών βιομηχανιών, καθώς και στις οικονομικές συνεργασίες των Βαλκανίων και του Εύξεινου Πόντου.

Στο πέρας του χρόνου, Ο ΣΒΕ εργάστηκε αδιάκοπα για να επιτύχει αυτούς τους στόχους και θα συνεχίσει τις προσπάθειες του ώστε να μεγιστοποιήσει και να κατευθύνει τα οφέλη αυτών των δραστηριοτήτων όχι μόνο προς την ανάπτυξη της βιομηχανίας, αλλά και γενικότερα για την οικονομική κοινωνική και πολιτιστική πρόοδο της Ελλάδος.

Τα μέλη του ΣΒΕ είναι εταιρείες παραγωγής και βιομηχανικές οργανώσεις.

https://sbe.org.gr/

Federation of Industries of Greece (SBE)

Ένωση Βιομηχανίων της Βουλγαρίας

Η Ένωση Βιομηχανίων της Βουλγαρίας είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε στις 25 Απριλίου 1980.

Η Ένωση είναι μια εθνικά αναγνωρισμένη οργάνωση εργοδοτών και συμμετέχει με τους εκπροσώπους της στη λειτουργία όλων των εθνικών συμβουλευτικών συμβουλίων, των εποπτικών και διαχειριστικών οργάνων των κρατικών δημόσιων ιδρυμάτων.

Η Ένωση είναι ο μοναδικός επιχειρηματικός οργανισμός που είναι μέλος της «BUSINESSEUROPE», μια ευρωπαϊκή επιχειρηματική οργάνωση η οποία ομοιάζει με ομοσπονδία, αντιπροσωπεύοντας έτσι τις βουλγάρικες επιχειρήσεις και τα συμφέροντα των εργοδοτών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπροσθέτως, συμμετέχει ενεργά στις εργασίες της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και του Φόρουμ Εργοδοτών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΦΕΝΕ). Η Ένωση συγκαταλέγεται μεταξύ των ιδρυτών της Ένωσης Συνομοσπονδιών Επιχειρήσεων Εύξεινου Πόντου και Κασπίας. Η Ένωση έχει υπογράψει συμφωνίες συνεργασίας με πάνω από 70 εθνικές οργανώσεις επιχειρήσεων και εργοδοτών από τις ΗΠΑ, καθώς και τις πιο ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής.

https://en.bia-bg.com/

Bulgarian Industrial Association (BIA) - logo

Πανεπιστήμιο Trakia (Στάρα Ζαγόρα, Βουλγαρία)

Το Πανεπιστήμιο Trakia είναι ένα αυτόνομο κρατικό επιστημονικό και εκπαιδευτικό ίδρυμα με έδρα τη Στάρα Ζαγόρα. Ιδρύθηκε με απόφαση της Εθνοσυνέλευσης στις 17/07/1995 σύμφωνα με το άρθρο 53, σελίδα 5 και το άρθρο 86, σελίδα 1 από το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και το άρθρο 2, σελίδα 1 από την Πράξη Ανώτερης Εκπαίδευσης με βάση το Ανώτερο Ινστιτούτο της Ζωοτεχνίας και Κτηνιατρικής και το Ανώτερο Ινστιτούτο Ιατρικής Στάρα Ζαγόρα με τις υπάρχουσες σε αυτές σχολές και ανεξάρτητα τμήματα. Αργότερα, με τα διατάγματα του Συμβουλίου των Υπουργών (αριθμός 62 / 26.03.1996, № 16 / 27.01.1997 και 374 / 15.10.1997), το Ινστιτούτο για την αύξηση των δεξιοτήτων των δασκάλων και 4 Ινστιτούτα που τροποποιήθηκαν σε κολέγια- 3 Ιατρικής, στη Στάρα Ζαγόρα, το Χάσκοβο και το Σλίβεν, καθώς και ένα τεχνικό - από το Γιαμπόλ. Με το διάταγμα υπ’ αριθμόν 135 / 03.07.2002 του Υπουργικού Συμβουλίου συγκροτείται Παιδαγωγική Σχολή και Τμήμα Πληροφόρησης και Επιμόρφωσης Δασκάλων, και με το διάταγμα № 136 / 03.07.2002 το Ινστιτούτο για την αύξηση των δεξιοτήτων των δασκάλων κλείνει. Το βουλγαρικό-γερμανικό κολλέγιο γεωργίας περιλαμβάνεται στη δομή του Πανεπιστημίου Θράκης με το διάταγμα № 182 / 11.09.2000. Το κολέγιο είναι απόγονος προϋπάρχοντος κολλεγίου για αγρότες.

Σύμφωνα με το διάταγμα υπ’ αριθμόν 125 / 24.06.2002 το Πανεπιστήμιο Θράκης καλύπτει έξι από όλους τους τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: κοινωνική, οικονομική, φύση και περιβαλλοντική, τεχνική, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών επιστημών και της κτηνιατρικής, της υγείας και του αθλητισμού, καθώς και 16 επαγγελματικούς κλάδους ταξινόμησης τομέων ανώτερης εκπαίδευσης και επαγγελματικών τομέων.

http://uni-sz.bg/engl/site-map/

Trakia University (TRU) - logo

Πανεπιστήμιο «St. Kliment Ohridski» Μπίτολα, Σχολή Οικονομίας

Το Πανεπιστήμιο «St. Kliment Ohridski» της Μπίτολα είναι το δεύτερο κρατικό πανεπιστήμιο που βρίσκεται κυρίως στη Μπίτολα, με σχολές στο Πρίλεπ, την Οχρίδα, το Βέλες, το Κίτσεβο και τα Σκόπια. Ιδρύθηκε στις 25 Απριλίου 1979, αλλά το όνομα «St. Kliment Ohridski» δεν δόθηκε μέχρι τα τέλη του 1994. Ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών υπερβαίνει τις 15.000. Η πράξη της επίσημης ίδρυσης του πανεπιστημίου "St Kliment Ohridski" Μπίτολα έλαβε χώρα στις 25 Απριλίου 1979. Στις 8 Δεκεμβρίου 1994, όταν το πανεπιστήμιο της Μπίτολα ξεκίνησε να γιορτάζει την ημέρα του Αγίου Κλήμη προς τιμή του προστάτη του. Η ιδρυτική συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 25 Απριλίου 1979 στη Μπίτολα. Μια αυτοδιαχειριζόμενη συμφωνία για συμμετοχή στο Πανεπιστήμιο υπεγράφη από έξι Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης και δύο ερευνητικά Ινστιτούτα, πιο συγκεκριμένα: Σχολή Οικονομίας του Πρίλεπ, Νομική Σχολή της Μπίτολα, Σχολή Τεχνικών Επιστημών της Μπίτολα, Σχολή Τουρισμού και Υπηρεσιών Τροφοδοσίας της Οχρίδας, Ανώτατη Σχολή Γεωργίας της Μπίτολα, Ακαδημία Παιδαγωγικής Σχολής της Μπίτολα, Ινστιτούτο Καπνού του Πρίλεπ και Σχολή Υδροβιολογίας της Οχρίδας.

Ο διεθνής χαρακτήρας του πανεπιστιμίου επιβεβαιώνεται από τη συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα και ενώσεις μεταξύ των οποίων η σημαντικότερη είναι η συμμετοχή στην Ένωση των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και στη Βαλκανική Ένωση Πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο «St. Kliment Ohridski» είναι επίσης κάτοχος του Χάρτη Erasmus +.

Το 1977, η τότε Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Οικονομικών στο Πρίλεπ (1960), μετατράπηκε σε Οικονομική Σχολή, η οποία ήταν ένα από τα αρχικά μέλη του Πανεπιστημίου το 1979.

Τμήμα Οικονομικών Σπουδών:

 • Διαχείριση και Επιχειρήσεις
 • Τραπεζική και οικονομική διαχείριση
 • Διαχείριση Μάρκετινγκ
 • Διεθνής Οικονομία και Επιχειρήσεις
 • Λογιστική, Χρηματοοικονομική και Εποπτεία
 • Ηλεκτρονικό επιχειρείν
 • Καινοτομία και διαχείριση έργων
 • Τραπεζική και οικονομική διαχείριση.

http://www.uklo.edu.mk/

"St. Kliment Ohridski" University-Bitola, Faculty of Economics-PRILEP (UKLO)

Οργανισμός Προώθησης Επιχειρηματικότητας της Βόρειας Μακεδονίας

Ο Οργανισμός για την Προώθηση της Επιχειρηματικότητας είναι ένα κρατικό ίδρυμα που ιδρύθηκε για την υλοποίηση των κυβερνητικών πολιτικών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και άλλων συναφών έργων/προγραμμάτων που υιοθετήθηκαν από την Κυβέρνηση για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας. Υποστηρίζουμε τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, την περιφερειακή ανάπτυξη και την αύξηση της απασχόλησης, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να ξεκινήσουν, να αναπτύξουν και να φθάσουν στο επίπεδο της τεχνολογίας που θα τους επιτρέψει να εισέλθουν ανταγωνιστικά στην παγκόσμια αγορά. Ο Οργανισμός ενεργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω μόνιμης επικοινωνίας και συνεργασίας με όλα τα ιδρύματα-εταίρους που ασχολούνται με την προώθηση της επιχειρηματικότητας και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων:

 • Ιδρύματα για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και της επιχειρηματικότητας (περιφερειακά κέντρα υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και οργανισμοί του ΕΟΔ)
 • Κέντρα LED
 • Συστοιχίες
 • Επιχειρηματικά φυτώρια
 • Ιδιωτικοί σύμβουλοι
 • Άλλες οντότητες (πανεπιστήμια, άλλα υπουργεία, ΜΚΟ, εμπορικά επιμελητήρια και άλλες ενώσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τράπεζες).

http://www.apprm.gov.mk/

Agency for Promotion of the Entrepreneurship of the Republic of North Macedonia

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο, πρωτοποριακό Πανεπιστήμιο ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και υψηλού βεληνεκούς έρευνα σε κορυφαίους κλάδους της επιστήμης και της τεχνολογίας που έχουν μεγάλη επίδραση στους οικονομικούς, τεχνικούς και επιστημονικούς τομείς. Με το προσανατολισμό του προς την εφαρμοσμένη έρευνα, το Πανεπιστήμιο φιλοδοξεί να εδραιωθεί σε ένα ρόλο υποστήριξης του κράτους και της κοινωνίας στις προσπάθειές τους να αντιμετωπίσουν προβλήματα που καλύπτουν όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας. Τα προγράμματα σε μεγάλο βαθμό συμπληρώνουν επιστημονικούς τομείς, οι οποίοι δεν καλύπτονται επί του παρόντος από προπτυχιακά και μεταπτυχιακά επίπεδα από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ή από οποιοδήποτε άλλο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε με νόμο τον Δεκέμβριο του 2003 και καλωσόρισε τους πρώτους σπουδαστές του τον Σεπτέμβριο του 2007.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου εδρεύει στην πόλη της Λεμεσού, όπου βρίσκονται και οι έξι σχολές.

https://www.cut.ac.cy/

Cyprus University of Technology (CUT)

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Κύπρου

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Κύπρου είναι μία οργάνωση με νεανική ηγεσία η οποία στοχεύει στη σύνδεση και υποστήριξη του ταλαντούχου κυπριακού επιχειρηματικού στοιχείου, με σκοπό τη δημιουργία τοπικού και παγκόσμιου επιχειρηματικού δικτύου, υποστηριζόμενο από εκδηλώσεις, συναντήσεις, εργαστήρια και έργα. Μετά το πρώτο έτος λειτουργίας του, ο Σύνδεσμος έχει συγκεντρώσει επιτυχώς μια βάση μελών που αποτελείται από εκατοντάδες φιλόδοξους Κύπριους επιχειρηματίες και πρωτοπόρους ανά τον κόσμο, καθοδηγούμενα εργαστήρια και συναντήσεις δικτύωσης σε τρεις χώρες και οργανωμένες πρωτοβουλίες «ad-hoc» (μια λύση σχεδιασμένη για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ή έργο) που περιλαμβάνουν και την «Hack Cyprus», την πρώτη εκδήλωση που λαμβάνει χώρα στην Κύπρο όπου επαγγελματίες του τομέα της πληροφορικής αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται πάνω σε έργα λογισμικού, συνεπώς και το πρώτο τεχνολογικό φεστιβάλ του νησιού, καθώς και το «Pink Edition», ένα κίνημα αφιερωμένο στην ενδυνάμωση των γυναικών στην επιχειρηματικότητα της Κύπρου.

http://projectcel.com/

Cypriot Enterprise Link (CEL)