Νέα

Ανακοίνωση Πρόθεσης Σύναψης Σύμβασης για την «Παροχή Υπηρεσιών Ανασκόπησης και Ελέγχου των Αποτελεσμάτων του Έργου SMecoMP» (MIS: 5019198)

25.07.20

Άρθρο με τίτλο: «Η πανδημία, η κλιματική αλλαγή και η μεγάλη ευκαιρία»

11.09.2019

04.09.2019 και 11.09.2019 Εργαστήρια Δελτίο Τύπου (ΣΒΕ)