Συναντήσεις εταίρων του έργου

16.01.2020

3η συνάντηση συντονισμού – Πρίλεπ, Βόρεια Μακεδονία

28-29.01.2019

2η συνάντηση συντονισμού - Λεμεσός, Κύπρος

7-8.06.2018

1η συνάντηση συντονισμού - Σόφια, Βουλγαρία

25-26.01.2018

Εναρκτήρια συνεδρίαση - Θεσσαλονίκη