Μια συνεργασία γνώσης για την επιχειρηματικότητα και την οικολογική καινοτομία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων “SMecoMP” 

Το έργο «SMecoMP» αφορά την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού πλαισίου καθώς και κατάλληλων εκπαιδευτικών εργαλείων για την βελτίωση των δεξιοτήτων των στελεχών των επιχειρήσεων σε θέματα Περιβαλλοντικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (Eco-Innovation Entrepreneurship). Η κοινοπραξία του έργου «SMecoMP» απαρτίζεται από οργανισμούς τεσσάρων βαλκανικών χωρών [Ελλάδα (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Πα.Μακ.), Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ)), Κύπρος (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο ΚύπρουCypriot Enterprise Link (CEL)), Βουλγαρία (Bulgarian Industrial Association (BIA)Trakia University (TRU)) και Βόρεια Μακεδονία ("St. Kliment Ohridski" University-Bitola, Faculty of Economics-PRILEP (UKLO), Agency for Promotion of the Entrepreneurship of the Republic of Macedonia) και επιδιώκει την επίτευξη διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημίων με σκοπό την προβολή και την ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβαλλοντικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

People on their office, blue background color

Εκδηλώσεις

18.09.20
«Η συμβολή της Πράσινης Επιχειρηματικότητας στην ανάκαμψη κατά την μετα-COVID-19 περίοδο»
08.07.2020
Ημερίδα με τίτλο: «Συμβολή του Περιβαλλοντικού Επιχειρείν στην Ενδυνάμωση της Ανταγωνιστικότητας»
04.02.2020
«Ημερίδα για την Οίκο-καινοτομία στα Πανεπιστήμια» (Λεμεσός, Κύπρος)