Εργαστήρια Περιβαλλοντικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΠΚΕ)

Το έργο SMecoMP περιλαμβάνει ένα προ-εκκολαπτήριο πλαίσιο για να υποστηρίξει νέους επιχειρηματίες να παρουσιάσουν τις οικολογικές καινοτόμες ιδέες τους και να τις επεξεργαστούν με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων οικολογικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων. Παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής και καθοδήγησης, η οποία λαμβάνει χώρα στα Εργαστήρια Περιβαλλοντικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΠΚΕ).

Τα Εργαστήρια ΠΚΕ έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ευκαιρίες για την προώθηση της δημιουργίας καινοτόμων ΜΜΕ που παράγουν ανάπτυξη. Απευθύνονται σε:

  • Νέους επιχειρηματίες, οι οποίοι θα λάβουν κατάρτιση, υποδείξεις και καθοδήγηση που θα βελτιώσει τις ικανότητές τους στο να λειτουργούν αποτελεσματικά ως επιχειρηματίες ή στα πλαίσια μιας επιχειρηματικής οντότητας, στο να ξεκινήσουν τις δικές τους ΜΜΕ και να επιδιώξουν προσωπικά τους εγχειρήματα, και να προωθήσουν σχετικές αξίες και γνώσεις.
  • Φοιτητές, οι οποίοι θα αποκτήσουν βελτιωμένες δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να σκέφτονται δημιουργικά, να είναι καινοτόμοι, να αναπτύξουν ευαισθητοποίηση των πνευματικών πόρων και να ενισχύσουν την ικανότητά τους να τους διαχειρίζονται και να τους εκμεταλλεύονται, με σκοπό να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.

04.09.2019
«1ο Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Επιχειρηματικότητας» (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα)
 
11.09.2019
«2ο Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Επιχειρηματικότητας» (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα)
 

Δήλωση συμμετοχής το αργότερο μέχρι Παρασκευή 2 Αυγούστου 2019

 
Δείτε περισσότερα

Images
Image