10.04.2018

Επίσκεψη αποστολής από την Λετονία στο Πανεπιστήμιο Trakia Πανεπιστήμιο Trakia (Στάρα Ζαγόρα, Βουλγαρία)